Betekenis van affeminate

Wat is verwijfd:

Affeminaat is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar het gedrag of de manier van zijn of spreken van een man die vergelijkbaar is met die van vrouwen.

Een man wordt als verwijfd beschouwd wiens manier van gedragen, handelen, spreken of zichzelf versieren, wordt geassocieerd met wat conventioneel van een vrouw wordt verwacht.

In die zin overtreedt de verwijfde persoon de gedragsparameters die over het algemeen worden toegeschreven aan individuen van het mannelijke geslacht, waarbij hij een reeks kenmerken of tekens vertoont die lijken op de stijl, rol en omgangsvormen van wat cultureel wordt geassocieerd met personen van het geslacht.

Vrouwelijk is ook wat op een vrouw lijkt. Bijvoorbeeld: "Vind je die hoed die je draagt ​​niet een beetje verwijfd?"

Evenzo is verwijfd een manier om een ​​homoseksuele man te noemen of ernaar te verwijzen: "Vandaag is de verwijfde parade."

Zie ook LHBT.

Synoniemen voor verwijfd zijn vrouwelijk, vrouwelijk, vrouwelijk, vrouwelijk, vrouwelijk, adamado of amujerado. Antoniemen zijn daarentegen mannelijk, viriel, mannelijk of macho.

In het Engels kan verwijfd worden vertaald als verwijfd. Bijvoorbeeld: "Bijna elke Engelsman uit de arbeidersklasse vindt het verwijfd om een ​​vreemd woord correct uit te spreken”(Bijna alle Engelsen uit de arbeidersklasse vinden het verwijfd om een ​​vreemd woord correct uit te spreken).

Mietje in de Bijbel

De Bijbel is duidelijk in zijn veroordeling van verwijfde mannen. Volgens Korintiërs (6:9-10) zouden de verwijfden worden uitgesloten van het koninkrijk van God en worden ze op hetzelfde niveau geplaatst als overspelers, dieven, dronkaards of oplichters. De bijbeltekst beschouwt het feit dat een man verwijfd gedrag vertoont of heeft, niet uitdrukkelijk als zonde, maar het feit dat een man actief homoseksueel is.

Tags:  Uitdrukkingen-In-Engels Wetenschap Technologie-E-Innovatie