Betekenis van weldadigheid

Wat is Beneficencia:

Beneficencia verwijst naar de handeling of praktijk om goed te doen en de meest behoeftige mensen te helpen zonder er iets voor terug te vragen.

Het woord beneficencia is afgeleid van het Latijn ten goede komen. Onder de synoniemen die kunnen worden gebruikt met betrekking tot deze term zijn: filantropie, liefdadigheid, hulp, nederigheid, aandacht of gunst.

Liefdadigheid kan worden beschouwd als een waarde die de bereidheid impliceert om op een onbaatzuchtige manier degenen te helpen die het het meest nodig hebben. Aan de andere kant worden degenen die dit soort acties uitvoeren weldoeners genoemd.

Nu, liefdadigheid is een praktijk die kan worden uitgevoerd door iedereen die een gebaar van hulp met anderen wil hebben. Daarom kan het een persoon zijn, zoals een organisatie of instelling, publiek of privaat, die verschillende middelen of diensten levert om te voldoen aan de behoeften van de meest behoeftigen.

Tags:  Technologie-E-Innovatie Uitdrukkingen-Populair Gezegden En Spreekwoorden