Betekenis van sociaal welzijn

Wat is maatschappelijk welzijn:

Als maatschappelijk welzijn noemen we het geheel van factoren die worden gecombineerd zodat de leden van een samenleving in hun fundamentele behoeften kunnen voorzien en bijgevolg een optimale kwaliteit van leven hebben.

Maatschappelijk welzijn komt tot uiting in verschillende aspecten van het sociale leven van de bevolking: onder meer in toegang tot onderwijs, gezondheid, voedsel, huisvesting of consumptiegoederen.

Zie ook Kwaliteit van leven.

Sommige economische gegevens die de realiteit laat zien, zoals inkomen per hoofd van de bevolking, bruto binnenlands product (BBP), inkomensverdeling, werkloosheidspercentage en armoedecijfers, stellen ons in staat om slechts één van de objectieve aspecten van sociale welvaart te meten: de economische welvaart van het land, zijn vermogen om goederen en diensten te produceren en de toegang van zijn burgers daartoe.

Welzijn wordt echter ook beïnvloed door factoren van sociale aard, zoals toegang tot de gezondheidszorg, het opleidingsniveau, het gevoel van veiligheid, burgervrijheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, een gezonde omgeving en de mogelijkheid van persoonlijke vervulling van haar leden. In die zin gaat sociale welvaart hand in hand met menselijke ontwikkeling.

Tags:  Uitdrukkingen-Populair Uitdrukkingen-In-Engels Gezegden En Spreekwoorden