Betekenis van CFO

Wat is CFO:

Het acroniem CFO is de afkorting van de Engelse uitdrukking "Chief Financial Officer", wat overeenkomt met de Spaanse term "financieel directeur".

De CFO of financieel directeur van een bedrijf is verantwoordelijk voor de economische planning van de instelling, maar ook voor de financiële. Dit alles impliceert het uitvoeren van de projectie, volgorde en controle van investeringen, financiering en risico's om de winst van het bedrijf te maximaliseren en verliezen te voorkomen.

Als term is de uitdrukking typerend voor bedrijfsbeheer en beantwoordt het aan de manier om de structurering van human resources in de context van een bepaald bedrijf te begrijpen.

Functies van de CFO

 • Toezicht houden op het financiële welzijn van het bedrijf.
 • Bepaal het economische beleid van het bedrijf.
 • Creëer indicatoren om financiële prestaties te monitoren en te evalueren.
 • Projectinvesteringen en financiële kansen.
 • Woon de economische procedures van het bedrijf en financiële protocollen bij.
 • Stel economische strategieën vast die het gebruik van hulpbronnen verbeteren.

De CFO binnen de bedrijfsstructuur

De CFO-nomenclatuur maakt deel uit van een concept van bedrijfsorganisatie dat in de Angelsaksische cultuur in de praktijk is gebracht en dat zich over de hele wereld heeft uitgebreid. Zo worden naast de functie van CFO of financieel directeur ook andere functies erkend, namelijk:

 • CEO: Chief Executive Officer of uitvoerend directeur.
 • COO: Chief Operating Officer of hoofd operaties.
 • CTO: Chief Technology Officer of technology director (technische werking van technologie).
 • CIO: Chief Information Officer of hoofd systemen (procesvoering).
 • CMO: Chief Marketing Officer of Marketing Director.
Tags:  Wetenschap Uitdrukkingen-In-Engels Religie-En-Spiritualiteit