Betekenis van aaneenschakeling

Wat is aaneenschakeling:

Concatenatie is de actie en het effect van het aan elkaar koppelen van concepten, ideeën, getallen, codes of atomen om een ​​onderling verbonden reeks of reeks te creëren.

Het woord aaneenschakeling is afgeleid van het Latijn aaneenschakeling, samengesteld uit het voorvoegsel met-, wat verwijst naar een vakbond, catena, wat "string" betekent, en het achtervoegsel -ties, die "actie en effect van" aangeeft. Op deze manier is aaneenschakeling etymologisch de actie en het effect van het samenvoegen van elementen om een ​​ketting te vormen.

Synoniemen van aaneenschakeling zijn te vinden in de woorden interligation, chaining, linking en union.

De aaneenschakeling veronderstelt elementen die door hun aard met elkaar kunnen verbinden en iets nieuws of anders kunnen vormen. Dit concept wordt gebruikt in de filosofie, literatuur, scheikunde en programmeren.

Aaneenschakeling in de chemie

In de chemie is concatenatie een eigenschap van bepaalde atomen om zich met elkaar te binden en ketens te vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het koolstofatoom, dat door het aangaan van bindingen met andere atomen andere organische stoffen vormt.

In de organische chemie worden verbindingen die koolstof bevatten als organisch beschouwd. Koolstof is het enige element dat andere koolstofatomen kan verbinden in een proces dat concatenatie wordt genoemd.

Tags:  Uitdrukkingen-Populair Religie-En-Spiritualiteit Technologie-E-Innovatie