Betekenis van besmetting

Wat is besmetting:

Vervuiling is de aanwezigheid of ophoping van stoffen in het milieu die een negatieve invloed hebben op het milieu en de leefomstandigheden, evenals de gezondheid of hygiëne van levende wezens. Met deze betekenis wordt ook vaak het begrip milieuvervuiling gebruikt.

Besmetting wordt ook wel een wijziging in een stof of een product genoemd, zoals een levensmiddel of een monster. Bijvoorbeeld: “Contaminatie van de monsters dwong de wetenschappers om nieuwe monsters te verzamelen.

Besmetting betekent ook besmetting of overdracht van een ziekte. Bijvoorbeeld: "Ik heb je besmet met mijn virus."

Dit woord komt uit het Latijn besmetting, contaminatiōnis, die is afgeleid van het werkwoord ik zal vervuilen, wat betekent 'corrumperen, bezoedelen of veranderen door contact'.

Zie ook:

  • Milieucrisis.
  • 11 soorten vervuiling.

Soorten vervuiling

Er zijn verschillende soorten vervuiling, afhankelijk van de omgeving waarin de veranderingen in de normale levensomstandigheden plaatsvinden.

Waterbesmetting

Waterverontreiniging is een wijziging of wijziging van water die negatieve gevolgen heeft voor het milieu en levende wezens. Het concept van watervervuiling wordt ook gebruikt. De mens is de hoofdverantwoordelijke voor de verontreiniging van het water, met name door de lozing van afvalwater, dat niet is behandeld en afkomstig is van activiteiten zoals industrie, veeteelt en landbouw, in deze omgeving. Er kunnen drie soorten waterverontreinigende stoffen worden onderscheiden: fysische, chemische en biologische.

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is het bestaan ​​van vaste, vloeibare en gasdeeltjes die schadelijk zijn voor levende wezens en het milieu. Soortgelijke termen zoals luchtvervuiling worden soms gebruikt. Luchtverontreiniging kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken door het inademen van giftige stoffen. Het kan afkomstig zijn van natuurlijke bronnen zoals bijvoorbeeld de uitbarsting van een vulkaan, of van menselijk handelen. Sommige van deze luchtverontreinigende stoffen zijn koolmonoxide, ozon en methaan. Smog, een soort mist die bestaat uit een mengsel van rook en zwevende deeltjes, is het bewijs van luchtvervuiling in industriële steden.

Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen die de eigenschappen en eigenschappen van de bodem negatief beïnvloeden en die fysische, chemische en biologische onevenwichtigheden veroorzaken die een negatief effect hebben op levende wezens en het milieu. De bodem kan verontreinigd raken door de invloed van lucht of water, waardoor vervuilende stoffen worden geïntroduceerd, maar ook door ophoping of afstoten van schadelijke stoffen zoals mest. Enkele belangrijke gevolgen van bodemverontreiniging zijn verhoogde erosie en verminderde bodemvruchtbaarheid.

Visuele besmetting

Visuele vervuiling is de wijziging van een omgeving die wordt veroorzaakt door het bestaan ​​van een of meer elementen, waarvan de aanwezigheid de zichtbaarheid verhindert of schaadt of de esthetiek van een plaats negatief beïnvloedt. Visuele vervuiling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals stress. Enkele voorbeelden van visuele vervuiling zijn de opeenhoping van reclameposters op wegen of stedelijke ruimten, of de bouw van gebouwen in beschermde gebieden.

Tags:  Religie-En-Spiritualiteit Uitdrukkingen-Populair Wetenschap