Betekenis van convergent

Wat is convergent:

Convergent is de handeling van convergeren. Het verwijst naar de ontmoeting van twee punten, dingen, ideeën of situaties die op verschillende plaatsen beginnen.

Converger, of ook in de juiste maar minder gebruikelijke vorm om te convergeren, komt van het Latijn convergeren, wat 'ontmoeting tussen twee afzonderlijke lijnen die op hetzelfde punt samenkomen' betekent.

De neiging naar een gemeenschappelijke richting, doel of resultaat tussen twee verschillende ideeën of situaties wordt gedefinieerd als convergent.

In de wiskunde wordt een convergente reeks beschouwd als een reeks sommen met een eindige limiet.

Sommige synoniemen voor convergent zijn: samenvallend, affiene, concordant, correlatief en samenvloeiend.

Convergent denken

Convergent denken wordt in de psychologie beschouwd als een denken dat logisch redeneert om tot een oplossing te komen. Het staat in contrast met divergent denken dat een antwoord zoekt op een probleem door middel van nieuwe vormen van onconventionele benaderingen.

Zie ook:

  • Convergent denken
  • Anders denken

Convergerende lenzen

Convergerende lenzen zijn transparante stukken die worden gebruikt in optische instrumenten met een buitenwaartse kromming. De convexe kromming van convergerende lenzen zorgt ervoor dat lichtstralen die loodrecht naar de lens reflecteren, zich concentreren op een enkel punt dat de focus (F) wordt genoemd.

Convergerende lenzen worden over het algemeen gebruikt voor de correctie van verziendheid, een defect dat het zicht dichtbij belemmert.

Er zijn drie soorten convergerende lenzen:

  • Biconvex: hebben convexe rondingen aan beide zijden van de lens.
  • Planoconvex: samengesteld uit een platte zijde en een andere zijde met een convexe curve.
  • Concaaf-convex: Ze hebben een zijde met een licht concave curve en de andere zijde met een convexe curve.

Zie ook Optiek.

Convergente evolutie

In de biologie verwijst convergente evolutie of evolutionaire convergentie naar het fenomeen waarin twee onafhankelijke structuren evolueren naar dezelfde vorm, zoals in het geval van gevleugelde dieren.

Convergerende rand

In de geografie is de convergerende rand de limiet waar twee platen van de lithosfeer, tektonische platen genaamd, botsen, waardoor de ene onder de andere zakt. De convergerende rand vormt bergen en draagt ​​bij aan de evolutie van de continenten.

Tags:  Algemeen Wetenschap Religie-En-Spiritualiteit