Criterium Betekenis

Wat is criterium:

Als criterium wordt het het principe of de norm genoemd volgens welke de waarheid bekend kan worden, een beslissing kan nemen, een mening kan geven of een oordeel kan vellen over een bepaalde kwestie. Het woord komt als zodanig van het Griekse κριτήριον (kritérion), dat weer is afgeleid van het werkwoord κρίνειν (krínein), dat 'oordelen' betekent.

Het criterium, in deze zin, is wat ons in staat stelt de richtlijnen of principes vast te stellen waaruit we het een van het ander kunnen onderscheiden, zoals bijvoorbeeld wat waar is van wat onwaar, wat juist is van wat onjuist is, wat heeft zin van wat niet. Het criterium wordt dus geassocieerd met het rationele vermogen van de mens om beslissingen te nemen en oordelen te vellen.

In die zin zou een moreel criterium bijvoorbeeld een criterium zijn dat de normen dicteert van wat in een samenleving als correct of ethisch passend kan worden beschouwd, volgens de waarden en principes die ons zijn bijgebracht als individuen.

Vandaar dat het criterium ook verwijst naar het vermogen van een persoon om een ​​oordeel te vellen, een mening aan te nemen of een resolutie te nemen over welke vraag dan ook: "Ik heb geen criteria om mijn mening te uiten over conceptuele kunstkwesties, omdat ik niets weet over Dat."

Zo kan criterium ook gebruikt worden als synoniem voor oordeel of onderscheidingsvermogen: "Paul gebruikt altijd liever oude versies van computerprogramma's, omdat die volgens zijn criteria stabieler zijn."

Het criterium is fundamenteel bij het nemen van beslissingen, het maken van evaluaties of het uiten van ons standpunt met betrekking tot iets. In die zin wordt het criterium niet alleen toegepast in alle disciplines van kennis, maar ook in de meest uiteenlopende facetten van het leven.

Evaluatiecriteria

Het beoordelingscriterium wordt het geheel van principes, normen en richtlijnen genoemd op basis waarvan een evaluatief oordeel wordt gegeven met betrekking tot het beoordeelde object. De evaluatiecriteria worden in die zin fundamenteel gebruikt in de evaluatieprocessen van het schoolonderwijs. Het doel is als zodanig objectieve patronen vast te stellen die een beoordeling mogelijk maken van het leerniveau van een student in relatie tot de onderwerpen en doelstellingen van onder meer het onderwijzen van een vak.

Scheidbaarheidscriterium

Als deelbaarheidscriterium wordt het de wiskundige regel genoemd waarmee kan worden bepaald of het ene getal door een ander kan worden gedeeld, zonder dat er hoeft te worden gedeeld. Als zodanig zijn er criteria voor het delen van alle getallen. Enkele voorbeelden van deelbaarheidscriteria zijn de volgende: om een ​​getal door twee te delen, moet het altijd eindigen op een nul of een even getal; om deelbaar te zijn door 3, moet de som van de cijfers een veelvoud van drie zijn; om een ​​getal door 5 te kunnen delen, moet het laatste getal op vijf of nul eindigen; Om deelbaar te zijn door een getal door negen, moet de som van de cijfers een veelvoud van negen zijn.

Tags:  Gezegden En Spreekwoorden Wetenschap Uitdrukkingen-In-Engels