Betekenis van vragenlijst

Wat is vragenlijst:

Een vragenlijst is een vragenlijst die een reeks vragen stelt om bepaalde informatie uit een groep mensen te halen.

De vragenlijst maakt het mogelijk om informatie en gegevens te verzamelen voor de tabellering, classificatie, beschrijving en analyse in een studie of onderzoek.

In die zin kunnen vragenlijsten worden gebruikt als instrumenten voor het verzamelen van gegevens, of als evaluatie-instrument in de schoolomgeving.

Vragenlijsten stellen ons in staat om voorkeuren, gedragingen of trends te meten (op de manier van enquêtes), en om schalen te bouwen die helpen bij het bepalen van bepaalde latente attitudes of eigenschappen bij mensen.

Tags:  Gezegden En Spreekwoorden Uitdrukkingen-Populair Wetenschap