Betekenis van de westerse cultuur

Wat is westerse cultuur:

De westerse cultuur staat bekend als het universum van waarden, gebruiken, praktijken, tradities, religieuze overtuigingen, economisch systeem en politiek-sociale organisaties die representatief zijn voor West-Europa en West-Europa, hetzij omdat ze daar zijn ontstaan, hetzij omdat ze als hun eigen werden beschouwd.

De namen van de westerse samenleving, westerse beschaving, Europese beschaving en christelijke beschaving worden ook met dezelfde betekenis gebruikt.

Bij uitbreiding worden die landen waar West-Europa zijn hegemonie vestigde en zijn talen, sociaal-politieke systeem van orde, religie, rechtssysteem, onderwijsmodel, waarden en gebruiken heeft geërfd, beschouwd als onderdeel van de westerse cultuur of verwesterde landen.

Kenmerken van de westerse cultuur

De reeks kenmerken die als onderscheidend voor de westerse cultuur worden beschouwd, zijn de volgende:

 • Permanente verwijzing naar de cultuur van de Griekse oudheid, met de nadruk op rationeel denken (filosofie, literatuur, wetenschap, politiek en kunst);
 • Civiel, militair en administratief erfgoed van het Romeinse Rijk, met de nadruk op het Romeinse recht;
 • christelijke religie (katholiek en protestant);
 • De reeks waarden en gebruiken die zijn bijgedragen door Kelten, Duitsers en Slaven;
 • De claim van universaliteit in naam van het cultureel erfgoed;
 • De moderne ontwikkeling van de nationale staat en het kapitalisme (een fenomeen dat zich de afgelopen twee eeuwen heeft voorgedaan).

Van de erfenis die ze ontving, herwerkte de westerse cultuur het systeem van sociale, culturele en politieke ordening naar de vormen die we vandaag kennen, waarvan ook tegenstellingen deel uitmaken. Het geeft dus een nieuwe manier om:

 • Het begrip democratie,
 • Onderwijs (westerse cultuur ontwikkelt het concept van de universiteit),
 • Wetenschappelijk onderzoek,
 • Het concept van de moderne staat (gebaseerd op het Romeinse recht), naast vele andere aspecten.

Controverse rond het concept van de westerse cultuur

Het concept van de westerse cultuur is zeer controversieel als gevolg van de modellen van politieke overheersing die West-Europa sinds de 16e eeuw in de wereld uitoefende.

Hoewel de politieke en economische modellen uiteenliepen, hebben ze allemaal gemeen dat de westerse cultuur als universele waarde wordt gepromoot.

In die zin is aan de kaak gesteld dat een van de kenmerken van de westerse cultuur het etnocentrische karakter is, een paradigma dat zij specifiek eurocentrisme noemen.

Al deze begrippen worden nu herzien en besproken, vooral sinds het proces van dekolonisatie van de wereld begon.

Zie ook:

 • Kapitalisme.
 • Transculturatie.
 • Globalisering.

Tags:  Wetenschap Religie-En-Spiritualiteit Technologie-E-Innovatie