Betekenis van burgerlijke ongehoorzaamheid

Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid:

Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt gedefinieerd als elke handeling die in de staat als onwettig wordt beschouwd en die wordt uitgevoerd met de bedoeling een wijziging in een wet, programma of overheidsbesluit teweeg te brengen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt gekenmerkt door openbaar, geweldloos, bewust en politiek te zijn.

De definities van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn geïnspireerd op de eerste definitie daarvan door de Amerikaanse filosoof Hugo Adam Bedau (1926-2012) in zijn essay Over burgerlijke ongehoorzaamheid vertaald in het Spaans als "Over burgerlijke ongehoorzaamheid", gepubliceerd in 1963 in Tijdschrift voor filosofie (Journal of Philosophy).

Hugo Adam Bedau definieert burgerlijke ongehoorzaamheid strikt als een illegale, geweldloze, bewuste openbare daad, uitgevoerd om ten minste één wet, programma of regeringsbesluit te dwarsbomen.

Andere auteurs introduceren burgerlijke ongehoorzaamheid in een rechtvaardigheidsgevoel voor de meerderheid, aangezien deze daden een verandering proberen teweeg te brengen in het politieke, juridische of economische beleid dat door de overheid wordt opgelegd door middel van protesten die een gemeenschappelijke waarde onder burgers weerspiegelen, zoals het geval is bij het maatschappelijk middenveld.

Tags:  Technologie-E-Innovatie Uitdrukkingen-In-Engels Wetenschap