Betekenis van Feminazi

Wat is Feminazi:

Feminazi is een pejoratieve term die wordt gebruikt om aanhangers van de feministische beweging te beschrijven. Het is een denigrerend neologisme dat wordt gebruikt om te verwijzen naar een persoon of groep wiens feministische gedachten ze net zo absurd vinden als degenen die de Holocaust hebben veroorzaakt.

Het woord feminazi is een acroniem voor meer nazi-feminist. Feminista is een aanhanger van de beweging die voortkwam uit de stroming die de rol van vrouwen in de macho en patriarchale samenleving bekritiseert en rechtvaardigt: het feminisme.

Aan de andere kant zijn de nazi's de militanten van de Duitse fascistische partij, die de schuld krijgen van het martelen en vermoorden van miljoenen Joden in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Feminazi wordt over het algemeen gebruikt om te verwijzen naar leden van radicale feministische bewegingen, waarvan de leden er soms van worden beschuldigd vrouw te zijn, een concept dat analoog is aan machismo.

In die zin wil de mannelijke chauvinist die deze term gebruikt, niet het waarom van het feminisme horen, waarvan hij de uitdrukking beschouwt als een geweld dat hen rechtstreeks raakt. Door slachtoffer te worden, maken ze de analogie met de nazi-concentratiekampen tegen de joden, waarbij de nazi's de feministen zijn en de joden de mannen.

Feminazi en feminisme

Feminazi is het antoniem van feminisme. In die zin is feminisme een gedachtegang die bewegingen en beleid voor de inclusie van vrouwen in de samenleving en, in het algemeen, gendergelijkheid groepeert.

Integendeel, feminazi duidt op een segregatie van geslachten, wat duidt op het bestaan ​​van een groep die zichzelf superieur aan een andere acht, tot op het punt dat ze ze wil uitroeien.

Feminazi en machismo

Feminazi is geen vrouwelijke analoog van machismo. Feminazi is zelf een machowoord. Machista is een bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord voor seksisme dat vrouwen veracht. Zijn analogie is vrouwelijkheid, bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord voor degenen die mannen verachten.

Aan de andere kant wordt hembrisme beschouwd als synoniem met misandrie, afkeer van mannen, analoog aan vrouwenhaat, haat tegen vrouwen.

Tags:  Wetenschap Uitdrukkingen-In-Engels Algemeen