Betekenis van natuurlijke fenomenen

Wat zijn natuurverschijnselen:

Natuurverschijnselen zijn alle veranderingsprocessen die in de natuur constant en spontaan plaatsvinden, zonder tussenkomst van de mens. Ze kunnen cyclisch zijn en reageren op fysieke veranderingen op aarde.

Natuurverschijnselen zijn buitengewone en ongewone gebeurtenissen die in verschillende geografische ruimtes kunnen worden waargenomen. Regen is bijvoorbeeld een soort natuurlijk atmosferisch fenomeen, regenbogen zijn meteorologische verschijnselen en oceaanstromingen zijn hydrologische verschijnselen.

Er zijn verschillende soorten natuurlijke fenomenen die zijn gecategoriseerd op basis van hun kenmerken, hun impact op de natuur en op levende wezens. Er wordt ook rekening gehouden met gebeurtenissen van astronomische aard en die mogelijk vreemd zijn aan onze realiteit.

Natuurverschijnselen zijn voor een groot deel ongevaarlijk. Afhankelijk van de dimensies waarin ze het menselijk leven beïnvloeden, kunnen ze echter als positief of negatief worden beschouwd en worden ze geclassificeerd als natuurrampen, afhankelijk van de veroorzaakte schade.

18 voorbeelden van veelvoorkomende natuurverschijnselen

1. Regen

Regen is een natuurlijk fenomeen van het atmosferische type. Het wordt gegenereerd door de condensatie van waterdamp die de vorming van wolken mogelijk maakt die, wanneer ze hun maximale gewicht hebben bereikt, in de vorm van regen op het oppervlak vallen.

Regen is een van de meest voorkomende en belangrijkste natuurverschijnselen. Het zorgt ervoor dat planten zich kunnen voeden en groeien, de ophoping van zoet water voor menselijke consumptie en gebruik, en in de zeeën helpt het veel mariene wezens te voeden.

2. Elektrische stormen

Het is een natuurverschijnsel van het meteorologische type. Elektrische stormen worden gekenmerkt door gepaard te gaan met harde wind, zware regen, bliksem, bliksem en donder.

Deze stormen zijn afkomstig van wolken die cumulonimbus worden genoemd en die worden gekenmerkt door dicht en verticaal groot te zijn. Het zijn wolken die in groepen kunnen worden gevormd of geïsoleerd.

3. Stralen

Stralen zijn natuurlijke fenomenen van het atmosferische type die worden gekenmerkt door elektrische ontladingen. Blikseminslagen worden geproduceerd tijdens elektrische stormen die elektromagnetische pulsen genereren. Deze elektrische ontladingen worden gekenmerkt doordat ze gepaard gaan met een emissie van licht die bliksem wordt genoemd en een hard geluid dat donder wordt genoemd.

4. Regenboog

Natuurverschijnsel van een meteorologisch type dat in de lucht verschijnt in de vorm van een veelkleurige boog. Dit komt door de breking van zonlicht wanneer lichtstralen door de waterdruppels gaan, een product van regen, die in de atmosfeer blijven drijven.

Regenbogen hebben meestal zeven opvallende kleuren, namelijk: rood, oranje, geel, groen, cyaan, blauw en paars.

5. Gegroet

Hagel is een natuurlijk fenomeen van het atmosferische type dat bestaat uit een soort vaste neerslag. Hagel wordt gevormd door sterke opwaartse winden richting cumulonimbuswolken en lage temperaturen.

Bij harde wind zijn er waterdruppels die bevriezen en aanleiding geven tot hagel die vervolgens op de grond valt. Hagel wordt gekenmerkt door zijn witte kleur, tussen de 5 en 50 millimeter groot en bol- of kegelvormig. Hagelbuien kunnen af ​​en toe ontstaan, een van de stormen die gevreesd worden vanwege de schade die het veroorzaakt.

6. Aardbevingen

Aardbevingen zijn een natuurlijk fenomeen, ook wel aardbeving of aardbeving genoemd. Ze bestaan ​​uit een sterk en snel schudden van de aardkorst, die ontstaat door het vrijkomen van energie in de vorm van seismische golven.

Aardbevingen kunnen onder meer worden veroorzaakt door vulkanische activiteit, de beweging of wrijving van tektonische platen, ophoping van sedimenten. Volgens hun hypocentrum worden ze gecategoriseerd als oppervlakkig, gemiddeld of diep.

7. Vulkaanuitbarstingen

Vulkaanuitbarstingen zijn natuurlijke geologische fenomenen. Het wordt gekenmerkt door een gewelddadige explosie die natuurrampen kan veroorzaken in gevallen waar groepen of menselijke populaties in de buurt zijn.

Vulkaanuitbarstingen zijn het gevolg van zowel de toename van de magmatemperatuur als de druk van de gassen die zich in de aardmantel bevinden. Wanneer ze toenemen, genereren ze een explosie die vulkanisch materiaal verdrijft, zoals rotsen, lava, giftige gassen en as die dodelijk zijn voor levende wezens.

8. Tropische cycloon

Natuurverschijnsel van het meteorologische type dat bestaat uit een stormsysteem dat op een gesloten manier circuleert rond een lagedrukcentrum, gekenmerkt door het genereren van sterke wind en regen.

Tropische cyclonen ontstaan ​​door condensatie van vochtige lucht en kunnen, afhankelijk van hun kracht, worden gecategoriseerd als een tropische storm, orkaan of tropische depressie.

9. Fasen van de maan

Het is een natuurverschijnsel van een astronomisch type, dat verwijst naar de veranderingen die de verlichte maan vertoont volgens de positie van de aarde ten opzichte van de zon.

De maan heeft negen fasen, namelijk: nieuwe maan, wassende maan, eerste kwartier, eerste maan maan, volle maan, afnemende maan, laatste kwartier, afnemende maan, zwarte maan.

10. Getijden

Getijden zijn een natuurlijk fenomeen dat wordt geproduceerd door de aantrekkingskracht tussen de zon, de aarde en de maan, en die de toenemende of afnemende beweging van water in zeeën en oceanen beïnvloeden.

Er zijn verschillende oorzaken die de getijden doen variëren, waaronder we kunnen noemen:

 • de stand van de zon en de maan ten opzichte van de aarde,
 • de kanteling van de aarde,
 • de maanfasen,
 • het verschijnen van verschijnselen zoals tsunami's,
 • onder andere de regen.

11. Tsunami's

De tsunami of vloedgolf is een natuurlijk fenomeen dat een golf van grote omvang en kracht veroorzaakt als gevolg van onder andere een aardbeving, aardverschuiving, gletsjerloslating, vulkanische explosie.

De tsunami-golf wordt gekenmerkt door met grote snelheid over het zeeoppervlak voort te bewegen en meer energie te krijgen wanneer deze een kustgebied nadert. Het is een fenomeen met een groot destructief potentieel en daarom leidt het over het algemeen tot natuurrampen.

12. Menselijke bevruchting

Menselijke bevruchting is een natuurlijk, biologisch fenomeen. Het is gerelateerd aan seksuele reproductie die bestaat uit de fusie van gameten (mannelijk en vrouwelijk), om een ​​nieuw levend wezen te creëren met de genen van beide ouders.

Menselijke bevruchting vindt plaats in de eileiders wanneer de mannelijke gameet (sperma) met succes de vrouwelijke gameet (ei) bevrucht. Vanaf dat moment wordt een zygote gevormd die bestaat uit de chromosomen van beide gameten, waardoor een nieuw genoom wordt gegenereerd.

13. Poollicht

Het is een fenomeen in de vorm van helderheid dat optreedt aan de nachtelijke hemel, meestal in poolgebieden, hoewel het in verschillende regio's kan worden waargenomen. Op het noordelijk halfrond wordt het het noorderlicht genoemd en op het zuidelijk halfrond het noorderlicht.

Dit fenomeen komt voort uit zonnewinden die zich voortplanten door de ruimte, samengesteld uit elektronen en protonen. Wanneer deze winden in contact komen met de atomen en moleculen waaruit de atmosfeer van de aarde bestaat, wekken ze energie op in de vorm van elektromagnetische straling op verschillende golflengten, waardoor ze een zichtbaar licht van verschillende kleuren creëren.

14. Halo

Halo is een natuurlijk fenomeen dat een optisch effect genereert. Het wordt gekenmerkt door de vorm van een ring rond de zon of de maan. Dit fenomeen wordt gegenereerd wanneer de ijsdeeltjes in de troposfeer worden gesuspendeerd en het licht breken dat een spectrum van kleuren genereert.

De halo's worden meestal gezien in koude gebieden zoals Antarctica, Rusland, Canada of Groenland. Ze zijn echter ook zichtbaar geweest in tropische gebieden zoals onder meer Colombia, Mexico, Venezuela.

15. Zons- en maansverduisteringen

Verduisteringen zijn natuurlijke verschijnselen van een astronomisch type waarbij het ene hemellichaam het andere overlapt en het licht dat het uitzendt blokkeert. Om de aarde te laten ontstaan, moeten de maan en de zon op één lijn staan. Er zijn twee soorten zonsverduisteringen: de zon en de maan.

Zonsverduisteringen treden op wanneer de maan tussen de zon en de aarde komt. In dit geval gaat de maan vooraf aan de zon en verduistert de dag. Maansverduisteringen treden op wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt, waardoor een schaduw ontstaat die de maan verduistert.

16. Migratie van dieren

Migratie is een natuurlijk biologisch fenomeen dat door verschillende diersoorten wordt uitgevoerd om een ​​tijdelijke verandering van leefgebied door te voeren. De oorzaken van migratie kunnen onder meer het zoeken naar voedsel zijn, het vinden van een beter gebied voor hun voortplanting, het vluchten voor de winter of de zomer.

Migraties kenmerken zich doordat ze in grote groepen worden uitgevoerd en verschillende oriëntatiemethoden worden toegepast. Sommige afstanden zijn lang en andere kort. Onder de trekdieren zijn er verschillende soorten vogels, vissen zoals zalm, krabben, libellen, groene schildpadden, onder anderen.

17. Uitsterven van dieren

Uitsterven is een natuurlijk fenomeen van een biologisch type dat verwijst naar het verdwijnen van alle levende wezens van een soort. Uitsterven is te wijten aan verschillende redenen, zoals:

 • habitatreductie,
 • een soort kan niet overleven tegen andere roofdieren,
 • het verschijnen van ziekten,
 • genetische besmetting (genetische veranderingen),
 • natuurlijke selectieprocessen, onder andere.

18. Rotatie- en translatiebeweging van de aarde

De rotatie- en translatiebewegingen van de aarde maken deel uit van natuurverschijnselen van een astronomisch type. Het zijn bewegingen die direct van invloed zijn op de ontwikkeling en het leven van alle levende wezens op de planeet.

Rotatiebeweging verwijst naar de beweging die de aarde om haar eigen as maakt en die dag en nacht veroorzaakt. De translatiebeweging van haar kant is de beweging van de aarde rond de zon die de seizoenen van het jaar genereert.

Soorten natuurverschijnselen

Natuurlijke fenomenen worden ingedeeld in verschillende typen volgens de veranderingen in de natuur en levende wezens, zoals uitgelegd in de vorige voorbeelden, waarin de impact van deze natuurlijke gebeurtenissen kan worden gewaardeerd.

Onder de natuurlijke fenomenen kunnen we de volgende typen onderscheiden:

 • Astronomische verschijnselen: ze komen voor in de ruimte en hebben betrekking op zowel de aarde als andere hemellichamen zoals de zon en de maan. Zons- of maansverduisteringen zijn hiervan voorbeelden.
 • Atmosferische verschijnselen: zijn deze die in de atmosfeer plaatsvinden en het weer bepalen, bijvoorbeeld regen, sneeuw, bliksem, enz.
 • Biologische verschijnselen: ze hebben te maken met de biologische en ecologische processen en veranderingen die dieren, planten en mensen doormaken. Bijvoorbeeld bevruchting, migratie, evolutie van dieren.
 • Geologische verschijnselen: ze komen voor in de vaste structuur van het binnenste en het oppervlak van de aarde. Voorbeelden zijn onder meer aardverschuivingen, aardbevingen, lawines.
 • Hydrologische verschijnselen: zijn deze die zich voordoen in water of grote watermassa's. Bijvoorbeeld tsunami's, golven, oceaanstromingen, onder andere.
 • Optische verschijnselen: zijn die te maken hebben met licht, zijn eigenschappen, gedrag en interactie met materie. Halo's bijvoorbeeld.

Verschil tussen verschijnselen en natuurrampen

Natuurverschijnselen treden constant en zonder menselijke tussenkomst op. Fenomenen van grote omvang kunnen echter natuurrampen veroorzaken.

Natuurrampen zijn al die schade, materiële verliezen en van levende wezens, veroorzaakt door de negatieve effecten van een natuurverschijnsel.

Veel natuurrampen zijn te wijten aan verschillende menselijke acties die de mogelijkheid van een natuurverschijnsel met grote negatieve gevolgen niet plannen of voorzien. Bijvoorbeeld de bouw van huizen in risicogebieden, ontbossing, milieuvervuiling, etc.

De natuurverschijnselen die meestal kunnen leiden tot natuurrampen of noodtoestanden zijn:

 • Meteorologische verschijnselen: wind, neerslag (regens, hagelbuien, sneeuwval), overstromingen, orkanen, die veroorzaakt door het El Niño-fenomeen en nog veel meer.
 • Hydrologische verschijnselen: golven, tsunami's of overstromingen.
 • Geologische verschijnselen: lawines, aardverschuivingen, aardverschuivingen, aardbevingen, uitbarstingen, bodemdaling, enz.
Tags:  Uitdrukkingen-In-Engels Uitdrukkingen-Populair Wetenschap