Geometrie Betekenis

Wat is geometrie:

Geometrie is een tak van de wiskunde die de eigenschappen en kenmerken van figuren op een vlak of in de ruimte en hun relaties bestudeert.

Het komt uit het Latijn geometrie, en op zijn beurt uit het Grieks γεωμετρία, gevormd door de termen γεω (guo, ‘Land’) en μετρία (meter, 'meeteenheid').

Zie ook Wiskunde.

Analytische meetkunde

Analytische meetkunde is de studie en representatie van geometrische elementen en figuren door middel van numerieke en algebraïsche uitdrukkingen in een coördinatensysteem of Cartesiaans vlak. Het maakt de weergave van figuren via formules mogelijk. Dit type geometrie wordt bijvoorbeeld in de natuurkunde toegepast om elementen zoals vectoren in een coördinatensysteem weer te geven.

Zie ook:

  • cartesiaans vlak
  • Analytische meetkunde

Beschrijvende meetkunde

Beschrijvende geometrie is de studie en grafische weergave van figuren door de orthogonale projectie op een vlak. Het maakt het mogelijk om de geometrische eigenschappen en de ruimtelijke relatie van de figuren te identificeren en te analyseren. De geometrische elementen die het vormen zijn het punt, de lijn, het vlak en het volume.

Zie ook Lijn.

Euclidische meetkunde

Euclidische meetkunde is de studie van de geometrische eigenschappen van Euclidische ruimten. Het is ook bekend als Euclidische meetkunde en soms parabolische meetkunde. Het is gebaseerd op de postulaten van de Griekse wiskundige Euclides. Het omvat vlakke geometrie (twee dimensies) en ruimte- of ruimtelijke geometrie (drie dimensies).

Vlakgeometrie

Vlakke geometrie is het deel van de geometrie dat de figuren bestudeert die in een vlak worden weergegeven (in twee dimensies: lengte en breedte).

Zie ook Plan.

Moleculaire geometrie

Moleculaire geometrie is de studie van de structuur van de atomen waaruit een molecuul bestaat. Het is ook wel bekend als een moleculaire structuur. De rangschikking van de atomen bepaalt de fysische en chemische eigenschappen van een molecuul.

Enkele voorbeelden van de geometrische vorm die een molecuul kan hebben zijn: lineair, tetraëdrisch en hoekig (bijvoorbeeld het watermolecuul).

Tags:  Wetenschap Religie-En-Spiritualiteit Technologie-E-Innovatie