Betekenis van universele geschiedenis

Wat is universele geschiedenis:

Onder universele geschiedenis wordt verstaan ​​de compilatie van feiten en situaties die zich hebben ontwikkeld rond de context van de mens, vanaf het verschijnen van de mens tot op de dag van vandaag.

De oorsprong van deze term is afgeleid van het Grieks ἱστορία, wat "geschiedenis" betekent, en uit het Latijn universalis, die verwijst naar "universeel".

Het hoofddoel van de universele geschiedenis is om op chronologische en georganiseerde wijze te presenteren wat de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mens en zijn ontwikkeling zijn geweest, waarbij de meest opvallende en belangrijke momenten van de mensheid, die volgens de onderzoekers markeer een voor en na in de geschiedenis.

Een uiterst belangrijke periode in de geschiedenis van de mens heeft bijvoorbeeld te maken met het uiterlijk van het schrift.

Zodra de mens erin slaagde records achter te laten over hoe ze dingen deden, hoe ze gereedschappen, landbouw en maatschappelijke organisaties ontwikkelden, begint kennis te worden bewaard en verspreid.

Vóór het schrijven werd kennis overgedragen via mondelinge overlevering, er waren geen schriftelijke verslagen, daarom wordt alles wat gebeurde vóór het verschijnen van het schrift prehistorie genoemd.

Het schrijven was een gebeurtenis die de evolutie van de mensheid versnelde.

De perioden die volgen op de Prehistorie groeperen een reeks belangrijke gebeurtenissen die het einde van een fase en het begin van een andere markeren. De perioden heten: Oude Tijd of Oudheid, Middeleeuwen, Moderne Tijd en Hedendaagse Tijd.

Tags:  Uitdrukkingen-Populair Wetenschap Uitdrukkingen-In-Engels