Incest betekenis

Wat is incest:

Incest is een woord dat van het Latijnse woord komt incestus, wat 'niet kuis' betekent. Het verwijst naar de praktijk van seksuele relaties tussen mensen met een hoge mate van genetische bloedverwantschap, wat taboe is.

Incest verwijst vooral naar de seksuele relaties van ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen, broers met broers en ooms met neven. In sommige culturen kan het andere, minder directe graden van bloedverwantschap omvatten, zoals neven of verre verwanten.

Dit soort relaties zijn en worden in alle culturen veroordeeld en zijn momenteel in alle landen strafbaar. De wettelijke uitzonderingen die door de geschiedenis heen zijn geregistreerd, zijn het resultaat van het gemak van staatszaken, om de continuïteit van de macht van een bepaald koningshuis te garanderen.

Er zijn verschillende theorieën die het verbod op incest rechtvaardigen. Het interessante is dat op dit punt verschillende disciplines of benaderingen samenvallen, zoals religies, wetenschap en recht.

Incest in de Griekse literatuur

Incest is een constante zorg in de culturen van de wereld. Om deze reden lijkt het afgebeeld in vele literaire, religieuze en mythische bronnen, zowel oude als moderne. Dit is bijvoorbeeld het geval in de omvangrijke Griekse literatuur, waarin incest wordt gepresenteerd als een fundamenteel conflict in Koning Oedipus of Electra, van Sophocles, evenals in de verschillende mythische verhalen uit de oudheid.

Incest in de Bijbel

In de Bijbel wordt incest moreel veroordeeld, zoals verwoord in het boek Leviticus in hoofdstuk 18. Sommige oudtestamentische verhalen, die betrekking hebben op de expansie van het Joodse volk, verwijzen echter naar incestueuze relaties als een extreme bron voor de voortplanting van nakomelingen . Een voorbeeld hiervan is de passage waarin de dochters van Lot hem dronken voeren om zwanger te worden en een geslachtslijn te creëren.

Incest in de wetenschap

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is vastgesteld dat incest conflicten veroorzaakt in genetische overerving, die ongunstig zijn voor de ontwikkeling van het menselijk ras. Het risico is niet direct aanwezig, maar wordt wel zichtbaar met de generatiestap in de overdracht van parallelle genen. Daarom is de wetenschap de basis voor het wettelijk verbod op incest.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat exogamie, dat wil zeggen seksuele relaties met mensen buiten de familiegroep, een overlevingsinstinct van de soort is.

Dit betekent dat de mens onbewust opgewonden raakt door verschillen in chromosomen om de immuniteit van het nageslacht te bevorderen.

In die zin kiest de wetenschap ervoor om het gemak van exogame relaties te verdedigen en endogame relaties te verwerpen.

Incest in de psychoanalyse

De theorie van de psychoanalyse, ontwikkeld door Sigmund Freud, reflecteert niet alleen letterlijk maar ook symbolisch op het probleem van incest. Voor Freud is incest aanwezig in menselijke relaties en sociaal gedrag, wat zelfs zou verklaren hoe historisch geweld zich heeft gemanifesteerd.

Freud vond in de karakters van de Griekse literatuur de archetypische modellen van menselijke driften, van waaruit hij het Oedipus-complex en het Electra-complex definieerde.

Incest in de antropologie

De antropoloog Levy-Strauss geloofde dat hij de historische rechtvaardiging had gevonden voor het verbod op incest in matricentrale families en samenlevingen. Naast de instinctieve component van genetische bescherming, zouden matricentrale families het gemak hebben gevonden om mannen in de familiegroep op te nemen voor praktische economie en bescherming.

Zie ook:

  • Taboe.
  • Inteelt.

Tags:  Uitdrukkingen-In-Engels Religie-En-Spiritualiteit Uitdrukkingen-Populair