Betekenis van metafysica

Wat is metafysica:

Metafysica is een tak van de filosofie die de centrale problemen van het filosofische denken bestudeert: het zijn als zodanig, het absolute, God, de wereld, de ziel. Langs deze lijnen probeert het de eigenschappen, fundamenten, voorwaarden en primaire oorzaken van de werkelijkheid te beschrijven, evenals de betekenis en het doel ervan.

Het object van studie is het immateriële, vandaar de strijd met de positivisten, die van mening zijn dat de grondslagen aan de empirische objectiviteit ontsnappen.

Etymologisch komt het woord van het late Griekse μετὰφυσικά (metafysica), wat 'voorbij de natuurkunde' betekent.

De oorsprong van dit woord wordt toegeschreven aan Andronicus van Rhodos (1e eeuw), die, toen hij de boeken van Aristoteles bestelde, er niet in slaagde de boeken te classificeren die deel uitmaken van de Metafysica binnen logica, moraliteit of natuurkunde, dus besloot hij ze te plaatsen achter degenen die met natuurkunde te maken hadden.

De metafysica als zodanig dateert echter van vóór Aristoteles en komt al voor bij pre-socratische filosofen of bij Plato zelf.

Voor Aristoteles is de metafysica de eerste filosofie, de filosofie die zich bezighoudt met de eerste oorzaken, van het zijn als zodanig, van waaruit de helling volgt die ze in de ontologie gaat geven.

Aan de andere kant richt het zich ook op het goddelijke, God en het absolute, voortkomend uit de theologische en kosmologische lijn, die gebruik heeft gemaakt van de christelijke religie uit de middeleeuwen met de scholastiek en de heilige Thomas van Aquino aan het hoofd.

Van zijn kant, Immanuel Kant in zijn boek Grondwerk van de metafysica van de moraal Vanuit zijn kritisch perspectief ontwikkelde hij een belangrijke verhandeling over moraliteit vanuit de reflectie van de metafysica als een denkdiscipline die beweert boven de ervaring te staan.

Voor Kant is metafysica het terrein waar de eindeloze strijd van de rede plaatsvindt. In dezelfde kritische zin was het de Duitse filosoof Martin Heidegger die tegen metafysica reageerde door het te beschouwen als een doctrine van het vergeten van het zijn, paradoxaal genoeg zijn belangrijkste object van reflectie sinds Aristoteles en Plato.

Zie ook

  • Teleologie.
  • Teleologisch.
  • Abstractie.

Momenteel heeft de metafysica geleid tot mystiek-esoterische herinterpretaties, die antwoorden zoeken op onze spirituele zorgen, en die dichter bij het gebied van zelfhulp en het occulte liggen dan bij dat van de filosofie. Conny Méndez is een van de meest opvallende auteurs.

Metafysica kan ook betekenen dat u een onderwerp of onderwerp te diep benadert of redeneert: "U doet een metafysica van de bereiding van de koffie".

Wanneer het woord metafysica als bijvoeglijk naamwoord verschijnt, geeft dit aan dat iets behoort tot of relatief is aan metafysica, bijvoorbeeld: "Wat deze auteur zegt is een metafysische waarheid." Tegelijkertijd kan het worden gebruikt om aan te geven dat iets heel donker is, moeilijk te begrijpen: "De ziel is een metafysisch onderwerp."

Tags:  Technologie-E-Innovatie Gezegden En Spreekwoorden Uitdrukkingen-Populair