Betekenis van meteorologie

Wat is meteorologie:

Meteorologie is de wetenschap die verantwoordelijk is voor het bestuderen van de eigenschappen en verschijnselen van de atmosfeer op korte termijn, op een bepaalde plaats en tijd, om het weer te voorspellen en een atmosferische voorspelling te ontwikkelen van niet meer dan 24 of 48 uur.

Door de waarnemingen van atmosferische verschijnselen probeert de meteorologie de klimatologische omstandigheden en hun evolutie op een bepaalde plaats en tijd te beschrijven, dat wil zeggen het atmosferische weer van een gebied of territorium.

Meteorologie is een woord dat afkomstig is uit het Grieks meteoron, en betekent "hoog in de lucht", en logo's, wat verwijst naar 'kennis'.

Zie ook de betekenis van Sfeer.

klimatologie

Klimatologie is een tak van de geografie die de klimatologische verschijnselen bestudeert die zich in het verleden hebben voorgedaan, wat er in het heden gebeurt en wat er in de toekomst kan gebeuren. Dat wil zeggen, het bestudeert klimaatvoorspellingen op lange termijn, in tegenstelling tot meteorologie die atmosferische verschijnselen bestudeert die in een paar uur kunnen plaatsvinden.

Klimatologie wordt van groot belang geacht omdat het een wetenschap is die in staat is om voorspellingen te doen over hoe het klimaat er in de toekomst uit zal zien en op basis van die informatie te evalueren hoe economische, landbouwkundige, vee- en dagelijkse activiteiten moeten worden uitgevoerd. productiviteit in het algemeen, als het weer het toelaat.

Zie ook de betekenis van Weer.

Atmosferisch weer

Weer verwijst naar de meteorologische verschijnselen die zich in een bepaalde tijd en ruimte in de atmosfeer voordoen. Om het weer te bepalen is het nodig om de temperatuur, de wind, de luchtvochtigheid en de hoeveelheid regen te meten.

De atmosferische voorspellingen, gegenereerd in de meteorologische stations, zijn van groot belang voor de ontwikkeling van menselijke activiteiten, daarom wordt wat er in de tijd gebeurt voortdurend gerapporteerd via de verschillende media, sociale netwerken en webpagina's. volgens de weersomstandigheden gepland.

Meteorologische instrumenten

Meteorologen gebruiken verschillende observatie- en meetinstrumenten om meteorologische voorspellingen te kunnen doen, rekening houdend met belangrijke factoren zoals temperatuur, vochtigheid, druk, zichtbaarheid, en andere gegevens.

Meteorologische stations bevinden zich in verschillende delen van de planeet en hebben verschillende instrumenten om de variabelen die het klimaat beïnvloeden te meten en om het weer te kunnen voorspellen, waaronder: thermometer (meet temperaturen), barometer (meet atmosferische druk), regenmeter ( meet de hoeveelheid water die valt tijdens de regen), anemometer (meet windsnelheid), windwijzer (geeft windrichting aan), hygrometer (meet vochtigheid).

Ballonnen en meteorologische radars bevinden zich ook in verschillende delen van de aarde om meteorologische kaarten te kunnen observeren, evalueren en ontwerpen die de te volgen atmosferische omstandigheden verklaren.

Meteorologische satellieten zijn andere instrumenten die een nauwkeurigere observatie mogelijk maken, maar vanuit de ruimte, van wat er op aarde gebeurt in termen van weer en klimaat.

De satellieten genereren beelden die vervolgens op de stations worden ontvangen, zodat specialisten en onderzoekers kunnen interpreteren en bepalen welke meteorologische veranderingen optreden of zullen optreden.

Satellietmeteorologie is precies het gebruik van deze hulpmiddelen om te observeren en te bestuderen hoe meteorologische verschijnselen eruit zien, wat de veranderingen zijn die op aarde plaatsvinden en zelfs wat de toestand van de ozonlaag is of hoe deze onze planeet beïnvloedt. .

Het zijn meteorologische instrumenten die zeer nauwkeurige gegevens opleveren waarmee de bevolking van een plaats zelfs kan worden gewaarschuwd om preventieve maatregelen te nemen in hun huizen in het geval van orkanen, stofstormen, hoge niveaus van vervuiling, bewolking, wind en regenval.

Dankzij de gegevens van de meteorologische gebruikstools is het zelfs mogelijk geweest om grote rampen te voorkomen.

Meteorologische kaart

Het is erg belangrijk om te weten hoe je moet interpreteren wat er gebeurt met het atmosferische weer, en meteorologische kaarten doen dit door middel van grafische weergaven waarin de weersvoorspellingen worden weergegeven.

In deze kaarten worden onder andere wind, regen, hoge temperaturen, bewolking, sneeuwval, koude of hete stormen, orkanen weergegeven met verschillende kleuren en tekens.

Aan de andere kant is luchtvaartmeteorologie gespecialiseerd in het observeren van het atmosferische weer, het verzamelen van gegevens van luchthavenradars en het communiceren van de verkregen informatie zowel aan de piloten als aan al degenen die op de controlebases en andere aanverwante gebieden werken, om te voorkomen dat ongevallen of vlucht- of landingsmoeilijkheden melden.

Tags:  Technologie-E-Innovatie Gezegden En Spreekwoorden Wetenschap