Betekenis van motie van wantrouwen

Wat is een motie van wantrouwen:

Motie van wantrouwen is een voorstel van een bevoegd bestuursorgaan, zoals het parlement of de vergadering, met als doel de politieke verantwoordelijkheid van een heerser en zijn vervanger te eisen.

De uitdrukking is gebaseerd op het concept van beweging, dat wordt gedefinieerd als een voorstel dat na een beraadslaging door een specifieke vergadering wordt gepresenteerd.

De motie van afkeuring moet een sterke trigger hebben. Normaal gesproken wordt het toegepast in het licht van een ernstige crisis, veroorzaakt door de overheid of verergerd door haar onvermogen om te reageren.

De implicaties van de motie van afkeuring zijn afhankelijk van het in een staat gevestigde overheidsmodel.

In regeringen met parlementaire of semi-presidentiële regimes is de motie van wantrouwen gericht tegen het regeringshoofd en impliceert, eenmaal goedgekeurd, zijn vervanging. Dit mechanisme moet in de grondwet worden voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de regering van Spanje.

In presidentiële regeringen is de motie van afkeuring nooit van toepassing op de president, aangezien hij zowel staatshoofd als regeringsleider is, en alleen kan worden afgezet door middel van een proces. In die zin kan de motie van afkeuring worden gericht aan hoge ambtenaren. Een minister bijvoorbeeld.

In beide gevallen (presidentiële of semi-presidentiële regeringen) kan de motie van wantrouwen worden toegepast op lokale overheden, dat wil zeggen burgemeesters, gouverneurs, enz., zolang het mechanisme wordt overwogen in de wetten van het land.

Net als in nationale regeringsregimes overweegt ook de Europese Unie de motie van afkeuring, aangezien deze wordt georganiseerd vanuit een parlement dat wordt gecoördineerd door een president.

Tags:  Gezegden En Spreekwoorden Technologie-E-Innovatie Wetenschap