Betekenis politieke natie

Wat is politieke natie:

Politieke natie is een uitdrukking die strikt verwijst naar de juridische en geopolitieke afbakening waarover een staat soevereiniteit uitoefent, dat wil zeggen waarover hij regeert. In die zin is de politieke natie vergelijkbaar met de staat.

Er kan al dan niet een correspondentie zijn tussen de culturele natie en de politieke natie. Dit betekent dat een politieke natie niet altijd overeenkomt met de hereniging van een enkele culturele natie onder een regering, maar veeleer dat een staat verschillende naties onder zijn juridische domein kan samenbrengen en een 'plurinationale' politieke natie kan vormen.

Als voorbeeld van het laatste kunnen we verwijzen naar het geval van Spanje, wiens politieke natie verschillende culturele naties met hun eigen tradities en talen samenbrengt, zoals Catalonië of Baskenland. Een voorbeeld van het tegenovergestelde kunnen al die nationale staten zijn die naties omvatten die min of meer verenigd zijn in taalkundige en culturele termen. Bijvoorbeeld Portugal vandaag.

Het concept van een politieke natie, evenals dat van een natie in het algemeen, heeft geleid tot allerlei politieke theorieën en processen. De discussie over deze kwesties wordt gekaderd binnen het nationalisme, een doctrine die bewonderaars en tegenstanders heeft, maar die hoe dan ook essentieel is geweest voor de configuratie van de moderne staat (de nationale staat).

Sommige historische inspanningen waren erop gericht de politieke natie te laten samenvallen met de culturele natie, wat een reeks internationale conflicten heeft veroorzaakt. Deze zijn begonnen met de pretentie om alle samenstellende elementen van een culturele natie (etnische groep, ras, gewoonten, taal en religie) op een absolute manier te verenigen onder een politieke orde. Dit is het geval van het nationaal-socialisme in Europa dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.

Zie ook Culturele natie.

Kenmerken van een politieke natie

Politieke naties worden gekenmerkt door het samenbrengen van de volgende elementen:

  • Ze vormen een structuur die de staat wordt genoemd.
  • De soevereiniteit wordt uitgeoefend volgens het rechtssysteem van de staat, dat normaliter wordt bepaald in de oprichtingsdocumenten (grondwet).
  • Gelijk aan de staat, bestaat de politieke natie uit grondgebied, bevolking en regering.
  • De politieke natie functioneert via goed gestructureerde instellingen die de staat versterken.
Tags:  Gezegden En Spreekwoorden Uitdrukkingen-Populair Wetenschap