Betekenis van oxide

Wat is roest:

Oxide is het productmengsel van de vereniging van een metallisch of niet-metalen element met zuurstof zoals onder andere stikstofoxide, calciumoxide, loodoxide.

De term roest is een roodachtige laag die ontstaat op het oppervlak van ijzer en andere metalen als gevolg van oxidatie veroorzaakt door water of vocht.

Het oxide kan zich bij kamertemperatuur in vloeibare, vaste of gasvormige toestand bevinden. De meeste elementen vormen stabiele combinaties met zuurstof en andere in de oxidatietoestand.

Zie ook Oxidatie.

Met betrekking tot het bovenstaande wordt oxide genoemd afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige zuurstofatomen als: 1 zuurstofatoom wordt monoxide genoemd, 2 zuurstofatomen worden dioxide genoemd, 3 zuurstofatomen worden trioxide genoemd, enzovoort continu.

Tags:  Gezegden En Spreekwoorden Religie-En-Spiritualiteit Technologie-E-Innovatie