Betekenis van Pacato

Wat is Pacato:

Pacato duidt iemand aan die timide of erg verlegen is, of die preuts of preuts is. Het woord komt als zodanig uit het Latijn pacātus, voltooid deelwoord van pacāre, wat 'pacificeren' betekent.

Er wordt dus gezegd dat een persoon pacaca is wanneer zijn verlegenheid hem domineert en hem niet toestaat te durven handelen, of dingen te doen die nieuw of onbekend voor hem zijn. Bijvoorbeeld: "Mariana zal niet in de achtbaan willen stappen, ze is erg pacata."

Op dezelfde manier worden mensen die buitengewoon nauwgezet, preuts of preuts zijn, voor pacatas gehouden, omdat ze zeer waakzaam zijn voor moraal en goede manieren. Bijvoorbeeld: "We hadden een heel rustige juf op school, ze liet ons niet eens oorbellen dragen."

Evenzo wordt gezegd dat iets goedkoop is als het van weinig waarde of onbeduidend wordt geacht. Bijvoorbeeld: "Niemand ging naar die bijeenkomsten omdat ze altijd over domme dingen praatten."

Synoniemen van pacato zijn verlegen, timide, laf, gekrompen, preuts, preuts. Antoniemen voor pacato zijn ondertussen gedurfd, gedurfd, dapper of gedurfd.

In het Engels kan pacato worden vertaald als verlegen of verlegen, in de zin van timide of timide. Bijvoorbeeld: "Ella es erg verlegen, ze houdt niet van deze feestjes”(Ze is erg pacata, ze houdt niet van deze feestjes).

In de preutse zin zou het kunnen worden vertaald als: preuts. Bijvoorbeeld: "Mijn familie is erg preuts over naaktheid”(Mijn familie is erg lui met naaktheid).

Tags:  Wetenschap Algemeen Gezegden En Spreekwoorden