Betekenis van hoofdzonden

Wat zijn hoofdzonden:

De zeven hoofdzonden komen overeen met de classificatie van de ondeugden of verlangens van de mens volgens de morele leerstellingen van het christendom.

De hoofdzonden zijn de volgende: lust, gulzigheid, hebzucht, luiheid, woede, afgunst en trots.

Deze zonden worden "hoofdsteden" genoemd omdat ze de bron, het principe of het "hoofd" van andere zonden vormen.

Dit betekent dat de dwang tot hoofdzonden mensen verleidt om hun verlangen koste wat kost te bevredigen, wat inhoudt dat ze andere zonden begaan om dit te bereiken.

In die zin ontmenselijkt en ontmenselijkt iedereen die door hoofdzonden wordt bewogen door ze te reduceren tot louter obstakels van zijn verlangen of instrumenten van zijn wil.

Bosco: Tabel met hoofdzonden. 1505-1510. Olieverf op populierenhouten paneel. 119,5 x 139,5 meter.

De hoofdzonden worden niet beschreven en gerangschikt in een lijst in de Bijbel, maar ze worden overal in het Heilige Boek genoemd.

In de 6e eeuw stelde de Romeinse paus Gregorius de Grote voor het eerst de lijst van de hoofdzonden op. Later beval Sint Thomas van Aquino ze en somde de zonden op in zeven.

Zeven deugden staan ​​tegenover de hoofdzonden: kuisheid, matigheid, vrijgevigheid, ijver, geduld, naastenliefde en nederigheid.

Verschillende kunstenaars hebben zich door de zeven hoofdzonden laten inspireren om werken van grote betekenis te maken. Een van de meest bekende zijn Dante Alighieri met zijn poëtische werk De goddelijke komedie en het picturale stuk van Jheronimus Bosch genaamd De tafel der hoofdzonden.

Zie ook:

  • Kardinale deugden.
  • Theologische deugden.

Lust

Lust is de zonde van het toegeven aan gedachten die als onzuiver worden beschouwd vanwege buitensporige seksuele dwang. Het is de wanordelijke zoektocht naar het bevredigen van onbeperkt seksueel genot, dat kan leiden tot en ontaarden in ontmenselijkende houdingen en processen.

Vraatzucht

Gulzigheid is de overmatige consumptie van voedsel en drank, gulzigheid tot zijn maximale uiting. Het is de ondeugd van irrationeel, vraatzuchtig eten, wat leidt tot het betalen van ernstige fysieke en sociale gevolgen. Hetzelfde gebeurt met drankjes, waarvan de overmaat de persoon dronken maakt en zijn verstand verliest.

Gierigheid

Hebzucht of hebzucht is een zonde van overdaad, net als lust en gulzigheid, maar overdaad manifesteert zich in het verlangen om op een gedachteloze manier materiële goederen en rijkdom te bezitten. Vrekels willen grote hoeveelheden voorwerpen of geld hebben die ze overwaarderen. Ze geven niet om de middelen waarmee ze ze kunnen verkrijgen.

Luiaard

Luiheid is het onvermogen om de leiding te nemen over het eigen bestaan ​​en de spirituele verplichtingen van het geloof dat hij beoefent. Door luiheid of zuurheid vergeten mensen zelfzorg en verwaarlozen ze ook de liefde die God toekomt. luiheid genereert daarom verdriet, tegenzin en isolement.

Ga naar

Woede is een ongecontroleerd en ongebreideld gevoel van woede of woede, dat je ertoe aanzet om fysiek geweld te plegen tegen anderen of tegen jezelf. Woede houdt verband met machteloosheid tegenover de realiteit en ongeduld, en wekt attitudes zoals discriminatie en executie buiten de wet.

Jaloezie

Afgunst komt overeen met het gevoel van spijt over het goede of het succes van derden. In die zin is afgunst niet alleen het verlangen om te hebben wat de ander bezit, maar het verlangen dat de ander helemaal niets goeds heeft. Daarom is afgunst een ondeugd die leidt tot verlangen naar het kwaad van anderen.

Trots

Trots is de ongecontroleerde waardering van onze eigen waarde, aantrekkelijkheid en belangrijkheid voor anderen. Het wordt beschouwd als een van de ernstigste zonden. Trotse mensen worden gekenmerkt door zichzelf superieur te achten aan de mensen om hen heen. Narcisme of ijdelheid is een manier om arrogant te zijn.

Tags:  Technologie-E-Innovatie Gezegden En Spreekwoorden Religie-En-Spiritualiteit