Betekenis van kritisch denken

Wat is kritisch denken:

Kritisch denken is een cognitief proces van rationele, reflectieve en analytische aard, gericht op het systematisch bevragen van de werkelijkheid en de wereld als middel om toegang te krijgen tot de waarheid.

Als zodanig is kritisch denken een intellectueel en reflectief proces, dat werkt door het zorgvuldig onderzoeken, evalueren en analyseren van een onderwerp, kwestie of kwestie, zodat, na het overwegen en contrasteren van de resultaten van zijn observaties, volgens logische criteria een reeks wordt toegepast redeneren en tot een geldige conclusie komen, een objectieve positie, dat wil zeggen: redelijk.

In die zin is kritisch denken fundamenteel rationeel, niet toevallig of toevallig, en gebruikt het de rede als het belangrijkste effectieve instrument voor zijn doel: identificeren wat ethisch eerlijk, correct en waar is.

Daarvoor zijn ook andere essentiële instrumenten nodig, zoals kennis, informatie, observatie en ervaring. Dit alles, intelligent gearticuleerd, is essentieel voor het ontwikkelen van goed kritisch denken, helder denken, focussen op wat relevant is en het vermogen om de relevante vragen te stellen of te formuleren.

Kritisch denken geeft het individu een reeks vaardigheden die worden uitgedrukt door het vermogen om efficiënt te reflecteren en te redeneren, waardeoordelen te maken; analyseren, synthetiseren en evalueren van informatie; en beslissingen te nemen en problemen op te lossen in kritieke of extreme situaties. In die zin is het ook gericht op actie, op het vermogen om te evalueren en te beslissen wat te doen op een bepaald moment.

Tags:  Religie-En-Spiritualiteit Gezegden En Spreekwoorden Uitdrukkingen-In-Engels