Sediment Betekenis

Wat is sediment:

Als sediment is de vaste stof bekend die zich in een vloeistof bevindt en die in rust op de bodem bezinkt. Het woord komt als zodanig uit het Latijn sedimentum.

Sediment kan in de geologie ook verwijzen naar al dat materiaal gevormd door niet-geconsolideerde deeltjes of korrels dat zich op het aardoppervlak bevindt en dat het gevolg is van een reeks natuurlijke processen.

Evenzo kan sediment verwijzen naar het merkteken of spoor dat een gebeurtenis op een persoon achterlaat, vooral emotioneel. Bijvoorbeeld: "Sediment van de pijn van het breken met Marta was Luis' onwil om nieuwe mensen te ontmoeten."

Sediment daarentegen kan verwijzen naar de reeks gevoelens of lessen die in de loop van de tijd in het karakter van een persoon worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: "Zijn jaren in Parijs als expatriate lieten hem een ​​enorm fort achter in het aangezicht van tegenspoed."

Zie ook Storten.

Sediment in de geologie

In de geologie verwijst sediment naar elk vast materiaal van natuurlijke oorsprong dat op het aardoppervlak wordt aangetroffen in de vorm van niet-geconsolideerde deeltjes of korrels. Het wordt gevormd na een reeks atmosferische verschijnselen en processen, zoals wind, temperatuurschommelingen, regenval, de circulatie van water of ijs, maar ook door chemische middelen of levende organismen.

Sedimenten kunnen stabiel blijven, geconsolideerd in gesteenten, gedurende lange tijdsperioden, die zich kunnen uitstrekken tot miljoenen jaren. Maar ze kunnen ook worden verplaatst door natuurlijke krachten zoals wind (winderosie) of watercirculatie (riviererosie).

Het proces dat samenhangt met sediment is dat van sedimentatie, waarbij een sediment dat in beweging is, wordt afgezet.

Tags:  Uitdrukkingen-In-Engels Algemeen Religie-En-Spiritualiteit