Teken Betekenis

Wat is Signo:

Een teken staat bekend als het materiële object of fenomeen dat, van nature of conventioneel, een ander object of teken vertegenwoordigt en vervangt.

Het kan ook het gebaar zijn dat met een deel van het lichaam wordt gemaakt om iets uit te drukken of aan te geven. Bijvoorbeeld: de doofstommen, of hij maakte me een teken om te weten waar de uitgang was.

Aan de andere kant maakt het teken in de wiskunde het mogelijk om de aard van de grootheden en de bewerkingen die ermee moeten worden uitgevoerd, te identificeren. Bijvoorbeeld: plus- of mintekens, vermenigvuldigingsteken, groter of kleiner dan teken, oneindigheidsteken, enz.

Ten slotte zijn de linguïstische tekens de minimale eenheid van de zin die wordt gevormd door een betekenis, het concept, en een betekenaar, die het akoestische beeld is. Bijvoorbeeld: bij het beschrijven van een computer worden al zijn kenmerken geïdentificeerd, terwijl het individu het beeld vormt in zijn hersenen.

Leestekens

De interpunctie van geschreven teksten geeft de lezer aanwijzingen over intonatie en spraakpauzes. De juiste interpretatie van geschreven berichten hangt er grotendeels van af, omdat het van grote hulp is bij het oplossen van dubbelzinnigheden in de betekenis of de opzettelijkheid die het individu op de berichten drukt, wat in spraak wordt opgelost door intonatie.

Er zijn verschillende soorten leestekens, die elk hun functies hebben zoals: punt, komma, dubbele punt, puntkomma, weglatingsteken, vraagteken en uitroepteken.

Aanmelden geneeskunde

In de geneeskunde zijn klinische symptomen de verschillende objectieve of zichtbare manifestaties als gevolg van een ziekte of verandering in de gezondheidstoestand van het individu. De tekens stellen de gezondheidswerker in staat een diagnose te stellen en zo de juiste behandeling toe te passen.

Met betrekking tot het bovenstaande zijn er twee soorten tekens: positief en negatief teken. In het eerste geval is de manifestatie van het teken essentieel om een ​​ziekte te diagnosticeren, in het tweede geval is de afwezigheid van het teken significant voor de medische analyse.

Muziek aanmelden

In muziek zijn muzikale tekens een van de karakters waarmee muziek wordt geschreven. Ze worden in partituren gebruikt om de muzikant te begeleiden bij de interpretatie van een muzikale compositie.

Enkele tekens zijn: de noten (do, re, mi, fa, sol, la, si); de toetsen (g-sleutel, bassleutel, C-sleutel); de rusten, de voortekens, patronen of notenbalken.

Tags:  Religie-En-Spiritualiteit Uitdrukkingen-In-Engels Algemeen