Betekenis van conflictoplossing

Wat is conflictoplossing:

Conflictoplossing of conflictoplossing is de reeks technieken en vaardigheden die in de praktijk worden gebracht om de beste, geweldloze oplossing te vinden voor een conflict, probleem of misverstand dat bestaat tussen twee of meer mensen en zelfs personeel.

Ook wordt de term conflictoplossing gebruikt op het gebied van wiskunde en andere wetenschappen, zoals onder meer de natuurkunde, om een ​​bepaald studieprobleem aan te duiden.

Nu is het belangrijk om te vermelden dat onder conflict alles wordt verstaan ​​dat onenigheid tussen mensen, een persoonlijk probleem in een gecompliceerde situatie en een gewapende of gewelddadige confrontatie veroorzaakt.

Om deze reden hebben specialisten vastgesteld dat conflicten deel uitmaken van het leven en de onderlinge relaties van de mens en die op hun beurt een impuls zijn die mensen in staat stelt te beseffen wanneer iets niet goed werkt.

Vandaar dat conflicten worden beschouwd als motiverend en tot veranderingen leidend als onderdeel van hun gevolgen.

Zie ook Oplossing.

Soorten conflicten

Het is belangrijk om te vermelden dat er verschillende soorten conflicten zijn, dit om te weten wat de beste middelen of technieken zijn om ze op te lossen. Conflicten kunnen zijn:

Intrapersoonlijk: het zijn individuele conflicten wanneer je midden in een situatie zit die angst en onzekerheid veroorzaakt bij het nemen van de beste beslissing.

Interpersoonlijk: wanneer er een probleem is tussen twee of meer mensen.

Intergroep: wanneer er conflicten of meningsverschillen ontstaan ​​tussen groepen mensen en onder andere werk-, studie- of sportteams.

Conflictoplossing kan echter zowel een positief als een negatief resultaat hebben, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het belang van de betrokkenen om voor iedereen de beste oplossing te vinden.

Middelen voor conflictoplossing

Conflictoplossing is een taak die tijdig moet worden uitgevoerd om de situatie zo snel mogelijk en op de best mogelijke manier op te lossen, waarbij vooral elke gewelddadige methode moet worden vermeden. Een van de belangrijkste middelen die moeten worden uitgevoerd, kunnen we noemen:

De eerste optie om te overwegen is altijd nadenken over en accepteren dat er een conflict is, van de kant van de betrokkenen, over wat er is gebeurd en definiëren wat er werkelijk gebeurt.

Zoek vervolgens, indien mogelijk met hulp van een mediator, de beste manier om te onderhandelen en de beste oplossing te vinden voor de betrokken partijen. Uit de onderhandeling kunnen ten minste vier opties worden verkregen, namelijk:

  • Win - win: iedereen wint door de beste oplossing te kiezen.
  • Win - verlies: het belang van de een wordt op dat van de ander gelegd.
  • Verliezen - winnen: je kiest ervoor om te verliezen om snel het einde van het conflict te bereiken.
  • Verliezen - verliezen: alle betrokkenen verliezen, ze behalen geen winst.

Tijdens de onderhandeling moeten zowel de betrokkenen als de bemiddelaar de oplossingen respectvol communiceren, een kalme en integrale houding aanhouden, het conflict objectief analyseren en de positieve en negatieve van de situatie in overweging nemen.

Nadat de beste oplossing voor het conflict is gekozen, moet zo snel mogelijk actie worden ondernomen om de situatie te beëindigen.

Evalueer aan het einde objectief wat de resultaten zijn bereikt.

Tags:  Algemeen Technologie-E-Innovatie Uitdrukkingen-In-Engels